Ana sayfa  →  Hizmetler  →  Diğer hizmetler  →  Apostil

Apostil Şerhi

Diğer ülkelerin (1961 tarihli Lahey Anlaşmasına katılan) resmi makamına ibraz edilmesine tabi olan evraklar özel, kolaylaştırılmış bir şeklinde onaylanır: Ukrayna yetkili makamları Anlaşmanın tüm üyelerinin resmi makamları tarafından kabul edilip sonraki onayı ve legalizeden muaftır. Lahey Anlaşmasının 9 maddesine göre her anlaşan ülke, anlaşma muaflık öngörüldüğü kerede diplomatik ve konsolosluk ajanları legalizeyi gerçekleştirmemesi için tüm gereken tedbirler almaktadır.

Lahey Anlaşması üye ülkeleri için, onların arasında gönderilen resmi evrakların diplomatik veya konsolosluk legalizesi talebini iptal edip bu işlemi apostil şerhi vermesiyle değiştirmektedir.

Apostil Lahey Anlaşmasına katılan ülkelerin resmi evraklara konulup sonraki onaydan muaf eden özel bir damga (veya form). O imza gerçekliği, imzalayan sıfatı ve gerekirse bu evrağı bağlayan mühür veya damga gerçekliğini tasdik etmektedir.

Lahey Anlaşmasının 1 maddesine göre yabancı evrağın legalizesi talebinin iptali anlaşan ülkelerden birinin içinde düzenlenen resmi evraklara yayılmaktadır.

 • devlet yargı yetkisine tabi olan makam veya yetkili kişiden giden evraklar, savcılık, mahkeme katibi veya mübaşir dahil olmak üzere;
 • idari evraklar;
 • noterlik hareketleri;
 • Bir kişi tarafından özel olarak imzalanan evraklardaki resmi yazılar, örneğin, evrağın veya bir tarihte yer alan olayın tescili tasdik eden resmi belgeleler, imzanın resmi ve noter onayı.

Lahey Anlaşmasını geçerliliği medeni durumu, iş tecrübesi, sağda bulunma belgesi, referanslar, vekaletname, mahkeme kararı, medeni, aile ve cezai davanın dosyalarına yayılmaktadır.

Lahey Anlaşmasını geçerliliği diplomatik veya konsolosluk ajan tarafından verilen ve ticari veya gümrük işlemine bağlı olan evraklara yayılmaktadır. Bu sözleşme oluşturma vekaletnamesini dahil etmektedir. Malın sınır üzerinden geçmesi. Mal ve hizmetler sağlaması anlaşmaları (kontratlar). Onlara uyarınca iş yapılması ve hesaplaşmalar vs.

İşbu evraklar kullanılacak bir devletin iç mevzuatında öngörüldüğü takdirde, onların genel yolla legalize edilmesi lazım, yani onaylayan yazının bir kaç makamda art arda gelen yapılmayı dahil eden konsolosluk legalizesi. Bunun gibi evrağın legalize edilmesinin çok aşamalığının saklanması ticari şirketlerin faaliyetini daha ciddi kontrolü sağlar. Aynı zamanda apostil şerhi tüzüğe, ana evraklara, patenta veya devlet, yönetim makamından giden diğer evraklara konulmaktadır (tescil belgesi, lisanslar vs.) . Ana evrakta ve ona yapılan değişikliklerde ve ilavelerde tescil odası veya vergi makamın notu ve mührü, tescil odanın yetkilinin imzasının olmaları lazım.

Apostil şerhi koyma hakkına sahip olan Ukrayna’daki yetkili makamlar:

 • Ukrayna Adalet Bakanlığı – adalet makamı ve mahkeme tarafından verilen evrakta. Ve Ukrayna içinde düzenlenen evrakta.
 • Ukrayna Bilim ve Eğitim Bakanlığı – öğretim kurumu, Ukrayna eğitim ve bilim alanına bağlı olan devlet makam ve şirketler tarafından verilen evrakta.
 • Ukrayna Dışişleri Bakanlığı – her diğer evrak türlerinde.

‘’Tercüme Bürosu’’ aşağıdaki gibi hizmetleri sunmaktadır:

 • Apostil şerhi koyma istişare (acil olarak 1 günden fazla);
 • Adalet, Dışişleri, Eğitim, Sağlık Bakanlıklarında ve elçiliklerde evrak legalizeye dair istişare (acil olarak 1 günden fazla);
 • Apostil şerhi dışarıda konulmasına dair istişare;
 • Uygun evrağa apostil şerhi konulma.

Kalite ve profesyonalizm garanti ederiz!

Работает на: Amiro CMS