Науково-технічний переклад

У перекладі науково-технічної літератури необхідно згадати міцно усталену манеру викладу, прийняту в цій сфері. Дана манера викладу використовується для того, щоб професіонали відразу бачили в них те, що їм необхідно (інформацію або керівництво до дії). Будь-яке відхилення від формулювань, прийнятих серед фахівців в певній галузі, негайно кидається в очі, викликаючи відчуття непрофесіоналізму перекладача. «Усталена мова документації» має на увазі використання одних і тих же слів і виразів, не тільки в області термінології, але також з областей загальнотехнічної і звичайної лексики, такого собі напівпрофесійного жаргону.

Також перекладачі «Департаменту перекладів» виконують в широкому обсязі переклад наукової літератури: навчальні посібники, довідники, науково-технічна література;

Науково-дослідні роботи в різних областях (дипломи, дисертації, реферати, звіти про клінічні дослідження і т. п.)

Наукові праці (в т.ч. і старовинні трактати), наукові та науково-популярні статті з газет і журналів, матеріали наукових конференцій, симпозіумів тощо.

Замовити послугу