Легалізація документів

Наше бюро перекладів надає допомогу у легалізації всіляких документів від міністерств і консульств, що знаходяться на території України. Існують такі види легалізації документів:

Консульська легалізація полягає у підтвердженні відповідності документів законодавству держави їх походження та представляє собою засвідчення справжності підпису посадової особи та її статусу та, у відповідних випадках, печатки уповноваженого державного органу на документах й актах з метою їх використання в іншій державі.

«Департамент перекладів» надає послугу консульської легалізації в усіх консульствах на території України.

 

Легалізація в МЗС України

Легалізацію в Міністерстві закордонних справ проходять такі документи:

 • оригінали офіційних документів нового українського зразка, видані органами реєстрації актів громадянського стану, засвідчені обласним управлінням юстиції в тій області, де вони видані, управлінням юстиції АР Крим, міським управлінням юстиції для міст Києва та Севастополя;
 • довідки, видані органами МВС;
 • оригінали медичних довідок;
 • оригінали довідок, які видаються іноземними посольствами на території України іноземним громадянам, які укладають шлюб на території України (така довідка пред’являється у РАГСі для оформлення шлюбу).   

МЗС України не легалізує документи, видані на території іноземних держав. Такі документи повинні бути легалізовані в консульському відділі України в державі походження документів.

«Департамент перекладів» надає послуги з легалізації усіх зазначених документів, а також надасть безпосередню допомогу в їх отриманні.

У головній структурі підрозділів Міністерства закордонних справ України знаходиться Державна міграційна служба України, яка відповідає за оформлення таких документів:

 • отримання закордонного паспорта;
 • отримання громадянства України;
 • реєстрація чи зняття з реєстрації за місцем проживання;
 • міграція чи продовження строку перебування іноземців.

Усі документи, видані міграційною службою, проходять легалізацію в МЗС України.

Для виїзду закордон, для оформлення громадянства чи для працевлаштування Вам знадобиться довідка про відсутність судимості.

Така довідка також проходить легалізацію в Міністерстві закордонних справ України.

Наше бюро перекладів надає послугу з легалізації цих документів в Міністерстві закордонних справ України та в Державній міграційній службі, а також надає допомогу в отриманні таких документів у цих виконавчих органах влади.

Легалізація в Міністерстві охорони здоров’я

В Міністерстві охорони здоров’я проходять легалізацію медичні довідки встановленого зразка, лікарняні листки та висновки лікаря.  

Наше бюро перекладів надає послугу з легалізації медичних довідок, листків та висновків.

Легалізація в Міністерстві освіти

Міністерство освіти та науки України легалізує усі офіційні документи, видані навчальними закладами, установами та організаціями, що працюють на державній основі.

Легалізуються такі документи:

 • дипломи та додатки до них;
 • атестати та додатки до них;
 • сертифікати;
 • свідоцтва;
 • архівні довідки (довідки з місця навчання).

Наше бюро перекладів надає послугу з легалізації усіх загальноосвітніх документів державного зразка, а також надає допомогу в їх отриманні у відповідних інстанціях.

Легалізація документів у Міністерстві юстиції

Легалізація – це приведення документів у легальну форму, яка відповідає законодавству іноземної держави та визнається державними органами такої держави.

Легалізація документів вимагається практично завжди, коли документ потрібно надати в офіційні органи іншої держави. Документ, виданий, наприклад, в Україні, має юридичну силу лише на території України, де його можливо повноцінно використовувати, але для його представлення в офіційні органи іншої країни буде необхідна легалізація.

Усі документи, які видаються у нотаріуса та мають юридичну силу, легалізуються в Департаменті нотаріату та реєстрації адвокатських об’єднань при Міністерстві юстиції України.

«Департамент перекладів» надає послуги з легалізації зазначених документів у Міністерстві юстиції України та всіх обласних та районних управліннях, а також пропонує можливість їх отримання у цих органах державного управління.

 

Замовити послугу