Апостиль

Наше бюро перекладів надає послуги з проставляння апостиля на усіляких документах. Що ж таке апостиль?

Документи, призначені для представлення в офіційні органи інших країн (учасниць Гаазької конвенції 1961 року), засвідчуються в особливому спрощеному порядку: уповноважені органи України проставляють спеціальний штамп «Апостиль», який не потребує подальшого засвідчення чи легалізації та визнається офіційними установами усіх країн-учасниць Конвенції. Відповідно до статті 9 Гаазької конвенції кожна держава-учасниця вживає необхідних заходів для того, аби її дипломатичні чи консульські агенти не проводили легалізацію у тих випадках, коли конвенція передбачає звільнення від неї.

Гаазька конвенція скасовує для країн-учасниць вимогу дипломатичної чи консульської легалізації офіційних документів, що направляються в одну чи іншу з цих країн, та замінює цю процедуру проставлянням апостиля.

Апостиль – це спеціальний штамп (або бланк), який проставляється на офіційних документах країн-учасниць Гаазької конвенції та не потребує подальшого засвідчення. Він засвідчує справжність підпису, якість, в якій виступала особа, що підписала документ, та у відповідних випадках справжність печатки чи штампу, яким скріплений такий документ.

Відповідно до ст. 1 Гаазької конвенції скасування вимоги легалізації іноземних документів поширюється на офіційні документи, які видані на території однієї з держав-учасниць. У сенсі Гаазької конвенції під офіційними документами розуміються:

 • документи, видані органом або посадовою особою, які підпорядковуються юрисдикції держави, в тому числі документи, видані прокуратурою, секретарем суду чи судовим виконавцем;
 • адміністративні документи;
 • нотаріальні акти;
 • офіційні написи, зроблені на документах, підписаних особами в їх приватній якості, таких як офіційні засвідчення, що підтверджують реєстрацію документа або факту, що мав місце на певну дату, офіційне та нотаріальне засвідчення підписів.

Дія Гаазької конвенції поширюється на документи про освіту, громадянський стан, трудовий стаж, свідоцтва про знаходження в живих, довідки, довіреності, судові рішення та матеріали у цивільних, сімейних та кримінальних справах.  

Положення Гаазької конвенції не поширюються на документи, видані дипломатичними чи консульськими агентами, що мають пряме відношення до комерційної чи митної операції. До них відносяться довіреності на здійснення угод, переміщення товарів через кордон, договори (контракти) про постачання товарів та надання послуг, про виконання різноманітних робіт та розрахунків за ними, тощо.

У тих випадках, коли це передбачено внутрішнім законодавством країни, на території якої використовуватимуться такі документи, вони повинні бути легалізовані звичайним шляхом, т. застосовується консульська легалізація, яка включає в себе послідовне проставляння посвідчувального напису у декількох установах. Збереження багатоступеневості при легалізації такого роду документів дозволяє здійснювати суворіший контроль за діяльністю комерційних підприємств. Одночасно апостиль проставляється на статутах та установчих документах, на патентній та іншій документації, виданій органом державної влади чи управління (свідоцтво про реєстрацію, ліцензії, тощо). На статутних документах, а також на змінах та доповненнях до них повинна бути відмітка та печатка реєстраційної палати чи податкового органу, а також підпис посадової особи реєстраційної палати.

Компетентні органи, яким надані повноваження на проставляння апостиля в Україні:

 • Міністерство юстиції України — на документах, що видаються органами юстиції та судами, а також на документах, які оформлюються на території України.
 • Міністерство освіти та науки України – на офіційних документах, виданих навчальними закладами, державними органами, підприємствами, установами та організаціями, віднесеними до сфери освіти та науки України.
 • Міністерство закордонних справ України – на усіх інших видах документів.

«Департамент перекладів» надає такі послуги:

 • Консультація з проставляння апостиля (термінове виконання від 1 дня);
 • Консультація з легалізації документів в Міністерстві юстиції, Міністерстві закордонних справ, Міністерстві освіти, Міністерстві охорони здоров’я, а також у посольствах (термінове виконання від 1 дня);
 • Консультація з проставляння апостиля закордоном;
 • Проставляння апостиля на відповідних документах.

Наше бюро перекладів гарантує якість та професіоналізм!

Замовити послугу