Головна  →  Ще послуги  →  Послуги  →  Апостиль

Апостиль

Документи, призначені для представлення в офіційні органі інших країн (учасниць Гаазької Конвенції 1961 року), засвідчують в особливому, спрощеному порядку: уповноважені органи України проставляють спеціальний штамп «Апостиль», який не вимагає подальшого завірення або легалізації й визнається офіційними установами всіх країн-учасниць Конвенції. Згідно зі статтею 9 Гаазької конвенції кожна договірна держава вживає необхідних заходів для того, щоб його дипломатичні або консульські агенти не провадили легалізації в тих випадках, коли конвенція передбачає звільнення від такої.

Гаазька конвенція скасовує для країн-учасниць вимоги дипломатичної або консульської легалізації офіційних документів, що направляються в ту або іншу із цих країн, і заміняє цю процедуру проставленням апостилю.

Апостиль – це спеціальний штамп (або бланк), який проставляється на офіційних документах країн – учасниць Гаазької конвенції й не вимагає подальшого завірення. Він засвідчує дійсність підпису, якість, у якому виступала особа, що підписала документ, і в належному випадку – дійсність печатки або штампа, яким скріплений цей документ.

У відповідності зі ст. 1 Гаазької конвенції скасування вимоги легалізації іноземних документів поширюється на офіційні документи, які видано на території одної із договірних держав. За змістом Гаазької конвенції під офіційними документами мається на увазі:

 • документи, які виходять від органу або від посадової особи, які підкоряються юрисдикціі держави, включаючи документи, які виходять від органів прокуратури, секретаря суду або судового виконавця;
 • адміністративні документи;
 • нотаріальні акти;
 • офіційні написи, які зроблені на документах, підписаних особами в їхній приватній якості, таких, як офіційне посвідчення, що підтверджують реєстрацію документа або факту місця, що мало, на певну дату, офіційне й нотаріальне завірення підписів.

Дія Гаазької конвенції поширюється на документи про освіту, громадянський стан, трудовий стаж, свідоцтва про знаходження в живих, довідки, доручення, судові розв'язки й матеріали по цивільних, сімейним і кримінальним справам.

Положення Гаазької конвенції поширюються на документи, видані дипломатичними або консульськими агентами, що мають пряме відношення до комерційної або митній операції. До них відносяться доручення на здійснення угод. Переміщення товарів через кордон. Договори (контракти) про поставку товарів і надання послуг. Про виконання різних робіт і розрахунків по них і т.д.

У тих випадках, коли це передбачено внутрішнім законодавством країни, на території якої будуть використовуватися дані документи, вони повинні легалізуватися звичайним шляхом, тобто застосовується консульська легалізація, що включає послідовне проставлення посвідчувального напису в декількох установах. Збереження багатоступінчатості при легалізації такого роду документів дозволяє здійснювати більш суворий контроль над діяльністю комерційних підприємств. У той же час апостиль проставляється на статутах і установчих документах, на патентній і іншій документації, що походить від органа державної влади або управління (свідоцтва про реєстрацію, ліцензію й т.п.). На статутних документах, а також на змінах і доповненнях до них повинні бути відмітка й печатка реєстраційної палати або податкового органа, а також підпис посадової особи реєстраційної палати.

Компетентні органі, яким надані повноваження на проставлення апостилю в Україні:

 • Міністерство Юстиції України — на документах, виданих органами юстиції й судами. А також на документах, які оформляються на території України.
 • Міністерство науки й освіти України – на офіційних документах, виданих навчальними установами, державними органами, підприємствами, установами й організаціями, які належать до сфери освіти й науки України.
 • Міністерство закордонних справ України – на всіх інших видах документів.

«Департамент перекладів» надає наступні послуги:

 • Консультація по проставленню Апостилю (термінове виконання від 1 дня);
 • Консультація по легалізації документів у Міністерстві юстиції, у Міністерстві закордонних справ, у Міністерстві освіти, у Міністерстві охорони здоров'я, а також у посольствах (термінове виконання від 1 дня);
 • Консультація по проставленню Апостилю за кордоном;
 • Проставлення Апостилю на відповідних документах.

Ми гарантуємо якість і професіоналізм!

Работает на: Amiro CMS