Ana sayfa  →  Hizmetler  →  Diğer hizmetler  →  Legalize


Konsolosluk legalizesi

Konsolos legalizesi, yetkilinin imzasının ve sıfatını, gereken kerede, belgede yer alan yetkili devlet makamın mührünün gerçekliklerini de onaylanarak diğer bir ülkede kullanılması amacıyla evrağın düzenlendiği devletinin mevzuatına uygunluğu tasdiktır.

‘’Tercüme Bürosu’’ Ukrayna’da bulunan hep Konsolosluklarda legalize hizmetini sunmaktayız.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığında legalize

Dışişleri Bakanlığında aşağıdaki evraklar legalize edilir:

 • Nüfus Dairesi tarafından verilen ve verildiği bölgenin, Kırım Ö.Ç., Kiev ve Sevastopol Şehirleri adalet müdürlükleri tarafından onaylanan Ukayna yeni formlu resmi evrağın aslı;
 • İçişleri Bakanlığı tarafından verilen belgeler;
 • Tıbbi belge aslı;
 • Ukrayna’da evlenen yabancı uyruklara yabancı Elçilikler tarafından verilen belgenin aslı (böyle belge Nüfus Dairesi evlenme düzenlemesi için ibraz edilir) .

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı yabancı bir ülkede verilen belgeleri legalize etmez. Böyle belgeler Ukrayna’nın düzenlediği ülkedeki konsolos kurumunda legalizeye tabidir

‘’Tercüme Bürosu’’ yukarıda yazılan tüm evrakların legalizesi hizmetini sunup onların teslim almanızda Size yardımcı olacak.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığının birimler baş bünyesinde aşağıdaki evrakları düzenlemekten sorumlu olan Ukrayna Göç Dairesi var:

 • Dış Pasaportu alma;
 • Ukrayna uyruğuna girme;
 • İkamet adresinin kaydetmesi ve ikamet adresinden çekinme;
 • Göç ve yabancı uyrukluların kalma süresini uzatma;

Göç Dairesinde verilen evrakların hepsi Ukrayna Dışişleri Bakanlığında legalize edilir.

Dışarıya çıkma, uyrukluğu düzenleme veya iş almanız için sabıka kaydında bulunmamanızı gösteren belge lazım.

Bu belge Ukrayna Dışişleri Bakanlığında legalize edilir.

‘’Tercüme Bürosu’’ işbu evrakların Ukrayna Dışişleri Bakanlığında ve Devlet Göç Dairesinde legalize hizmetini sunup onların bu Yüretim makamlarında teslim almanızda Size yardımcı olacak.

Sağlık Bakanlığında legalize

Sağlık Bakanlığında tespit edilmiş formlu tıbbi belgeler, hasta listesi ve hekim raporları legalize edilir. Büromuz tıbbi belgeler, hasta listesi ve hekim raporlarının legalize hizmetini sunmaktadır.

Eğitim Bakanlığında legalize

Ukrayna Eğitim ve Bilim Bakanlığı devlet mülkiyet şeklinde çalışan tüm öğretim kurumu, örgütleri tarafından verilen tüm resmi evrakları legalize eder.

Aşağıdaki gibi evraklar legalize edilir:

 • Diploma ve transkript;
 • Orta okul diploması ve transkripti;
 • Sertifikalar;
 • Tasdiknameler;
 • Arşiv belgesi (öğrenim yerinden belge);

‘’Tercüme Bürosu’’ tüm eğitim devlet formlu evraklarının legalize hizmetini sunup uygun makamda teslim almanızda Size yardımcı olacak.

Adalet Bakanlığında legalize

Legalize evrağın yabancı ülkede kabul edilmesi için onun mevzuatına uygun olan şekline getirilmesidir.

Diğer ülkenin makamına bir evrağın ibraz edilme ihtiyacınız olduğu zaman, her zaman onun legalizesi lazım, - örneğin, Ukrayna’da verilen evrak hukuki geçerliliğine sadece Ukrayna içinde sahiptir. Diğer ülkenin resmi makamına ibraz edilmesi için onun legalizesi lazım.

Noterden verilen ve hukuki gücüne sahip olan evrakların hepsi Ukrayna Adalet Bakanlığına bağlı Noterlik ve Avukat Birliği Tescili Departmanında legalize edilir. ‘’Tercüme Bürosu’’ tüm yukarıda yazılan Ukrayna Adalet Bakanlığında ve tüm bölgesel, semt müdürlüklerinde evrakların legalizesi hizmetini sunup işbu devlet yüretim organlarında teslim almanızın imkanı önerir.

Работает на: Amiro CMS