Ana sayfa  →  Hizmetler  →  Diğer hizmetler  →  Hukuki hizmetler


Hukuki istişare

‘’Tercüme Bürosu’’ Sizin farklı hukuki sorunları çözmekte yardımcı olup hukuk alanıyla ilgili her hangi bir soruya cevap verecek.

Ortaklığımız çevrimiçi ve telefon istişare hizmetini sunar. ‘’Tercüme Bürosu’’ aşağıdaki konularda hukuki yardımı sağlar:

 • evrak bilirkişiliği;
 • anlaşma oluşturması;
 • dava dilekçesi;
 • hukukçu istişaresi;
 • hukukçu bedava istişaresi;
 • kurma yasalaştırma;
 • balkonu yasalaştırma;
 • ek balkonu yasalaştırma;
 • evliliğin feshi;
 • boşanma, mülkiyet paylaşması;
 • boşanma, nafaka;
 • boşanma, çocuklar.

Desteğimize her zaman dayanabilirsiniz.

Tüm devlet makamlarda evrak alması

Geniş imkanlarımız sayesinde, ‘’Tercüme Bürosu’’ tüm devlet makamlarda, kurumlarda her hangi bir evrağın almanıza yadrım ederiz. Biz aşağıdaki evrakların almasında yardımcıyız:

 • Vergi mükellefi özdeşme numara;
 • Evlenme belgesi, evlenme feshi vs.;
 • Dış pasaportları;
 • Ukrayna uyrukluğu;

Avukat hizmetleri

Müşterilerimiz menfaatlerini koruma ortaklığımızın baş ödevidir.

‘’Tercüme Bürosu’’, profesyonel hukuçu ve avukat işi sayesinde, farklı bir hizmet ve hayat alanındaki her hangi hukuki sorunu çözmesinde yardımcıdır.

Bir işin, şirketin tescili ve kapatma süresinde hukuki refakati, fikri mülkiyet nesnesine veya ticari marka tesciline telif hakkınızı koruma hizmetini sağlarız, mahkemede veya içişleri organlarında menfaatinizi temsil ederiz, hukuki evrakları oluşturmakta yardımcı oluruz vs. Aynı zamanda satınalma, nakliyat, depolama anlaşmasının hazırlaması, analizi ve hukuki değerlendirmesi hizmetleri sağlarız. İzin, lisans ve diğer evrakları almanıza yardım ederiz.

Noterlik hizmetleri

Genelde bir metnin, vasıflı tercüme veya genel evrağın tercümesini ısmarlayana sonra noter onayı lazım.

Hem gerçek hem de tüzel kişilere ‘’Tercüme Bürosu’’ tarafından sağlayan evrağın noter onayı hizmeti iki türü var:

 • Tercüme noterlik onayı veya evrağın noterli tercümesi;
 • Firmalı onay;

‘’Tercüme Bürosu’’ aşağıdaki evrakların tercümesini onaylamakta yardımcıdır:

 • Doğum belgesi
 • Evlenme belgesi
 • Pasaport
 • Diploma
 • Kayıt defteri
 • Orta okul diploması
 • Çocuğun yurt dışına çıkması izni
 • Sözleşme
 • Tüzük
 • Sertifika
 • Lisans
 • Ehliyet vs.

Biz hizmetlerin kalitesini, çalışma süresine uygun olmamızı ve yaptığımız tercümelerin bilgilerini açıklamamasını garanti ederiz.

Vizeler ve hukuki sağlama

Vize kimlikteki yabancının Ukrayna’ya girme veya toprağı üzerinden transit geçmesi hakkını gösteren notudur.

‘’Tercüme Bürosumuz’’ vize kontrolü var olduğu her ülkeye vize düzenlemesi hizmetini sunar. Aynı zamanda tüm refakat evraklarının düzenlenmesine, almasına, olabilecek tercümeye ve refakatine yardım eder.

Работает на: Amiro CMS